Semakan Keputusan Urusan Kenaikan Pangkat Guru 2012

Semua guru boleh membuat semakan berkaitan keputusan urusan kenaikan pangkat di pautan ini. Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan.

Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan.

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini.

Sebarang masalah semakan secara online bolehlah dialamatkan ke alamt berikut:

Cawangan Naik Pangkat,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 4, Blok E12 Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA .
Tel: 03-88847963/7863/7816
Email: cnp@moe.gov.my

Leave a Reply

Your email address will not be published.