Contoh Bahan-Bahan Kajian Tugasan 2 Kerja Kursus Geografi PMR 2012

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perniagaan runcit yang berfokuskan perniagaan pasar malam/pasar sari/pasar minggu/pasar tani/pasar tamu/pasar lambak sahaja di kawasan tempat tinggal masing-masing. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • Konsep dan jenis perniagaan runcit • Kepentingan perniagaan runcit • Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit • Kesan negatif perniagaan runcit • Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan… Read More »