Nama Isteri-Isteri Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad s.a.w. pernah berkahwin dengan 13 orang perempuan. Sebelas daripadanya pernah bersama dengan Baginda sebagai suami isteri, manakala dua daripadanya diceraikan sebelum mereka bersama.

 1. Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah r.a.
 2. Saudah bt. Zam’ah al-Amiriyah al Quraisiyah r.a.
 3. Aisyah bt. Abi Bakr r.a.
 4. Hafsah bt. Umar bin al-Khattab r.a.
 5. Ummu Salamah Hindun bt. Abi Umaiyah r.a.
 6. Ummu Habibah Ramlah bt. Abi Sufian r.a.
 7. Juwairiyah ( Barrah ) bt. Harith
 8. Safiyah bt. Huyay
 9. Zainab bt. Jansyin
 10. Raihanah bt. Zaid bin Amrin
 11. Maimunah bt. Al-Harith
 12. Zainab bt. Khuzaimah
 13. Maria al-Qibtiyyah (Maria si Qibti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.